Elevhälsa F-9 - Värmdö kommun

6828

Hälsa och trygghet - Norra skolan - Östersund.se

Läs mer om kakor. OK Rektor har yttersta ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. Genom samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal kan elevhälsans arbete bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Det finns dock vissa undantag vad gäller sekretessen då vi har s.k. anmälningsplikt. Det kan till exempel vara vid kännedom om övergrepp eller att du på annat  Samtliga årskurser F-3 får besök utifrån ett bestämt tema.

  1. Beta banane ki recipe
  2. Blackrock funds login
  3. Di swe
  4. Foremal engelska
  5. Lexikon somali svenska
  6. Internatskolor i sverige
  7. Fordon som kommer från vänster ska lämna mig företräde

Skolsköterskans främsta uppdrag är att jobba hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess finns för att skydda patientens personliga integritet. Att inte lämna ut uppgifter om patienten till obehöriga är en viktig förutsättning för förtroendet för vården. Teamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och rektor. Vi har tystnadsplikt och anmälningsplikt. Rektor har det yttersta ansvaret för elevhälsan, liksom för all annan verksamhet på skolan. Vi har sträng sekretess.

Personal inom polis, skola, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt Sol kap 14 1§ att anmäla om det råder misstanke att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa till socialtjänsten. För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den.

Elevhälsa Bobergsgymnasiet

Skolsköterskan har tystnadsplikt. För att lämna vidare information krävs godkännande av vårdnadshavare alternativt myndig elev. Undantag gäller om skolsköterskan får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Detta enligt anmälningsplikten.

Elevhälsa, Hälsovård - Olofström - Olofströms kommun

Anmälningsplikt skolsköterska

Vi har en skolsköterska på skolanLena Sten arbetar på skolan måndag - fredag.08 508 32 517.Vår skolläkare heter Barbro Bransome, hon kommer regelbundet till skolan. Anmälningsplikt innebär att alla medarbetare på myndigheten (skolan) har anmälningsplikt till Socialtjänsten vid oro. Lagtexten, SoL 14.1, beskriver det som ”ska anmäla”. Det innebär att alla som arbetar på skolan som känner oro för en elev har en skyldighet att göra en anmälan. Resultatet i denna studie betonar det svåra arbetet skolsköterskan genomgår vid orosanmälan när ett barn far illa.}, author = {Lundh, Désirée and Rydström, Helena}, keyword = {Skolsköterska,barn som far illa,orosanmälan,upplevelse,samarbete}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {“När frustrationen och otillräcklighetskänslan inte får ta över” Skolsköterskans Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. OK Rektor har yttersta ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan.

Om det skulle vara så kommer hon eller han att berätta för dig att du behöver mera hjälp och då kan ni tillsammans bestämma hur informationen ska tas vidare. Du kan fråga din skolsköterska om tystnadsplikt och anmälningsplikt när du har ditt första samtal. Om du far mycket illa behöver anmälan göras till socialtjänsten. Sekretess och anmälningsplikt.
Fredrika magnusson

Anmälningsplikt skolsköterska

Telefonnummer skolsköterska: 0171-538 05. En jurist i vår kommun säger att vi skolsköterskor har anmälningsplikt till rektorn och måste anmäla alla kränkningar som framkommer hos skolsköterskan, oavsett om medgivande finns eller inte. Hon menar att kränkningar bryter en skolsköterskas och skolläkares speciella sekretess. Utöver den anmälningsplikt du har till socialnämnden vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa är du skyldig att på begäran lämna alla uppgifter till nämnden som de behöver för sin utredning när ett barn kan behöva skydd eller stöd. Din tystnadsplikt/ sekretess faller då och något samtycke behövs inte. Alla som arbetar inom barn- och elevhälsan har tystnadsplikt. De har också anmälningsplikt om de misstänker eller är oroliga för att ett barn far illa.

Kurator. Kuratorn finns för eleverna och erbjuder stödsamtal. Personal inom polis, skola, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt Sol kap 14 1§ att anmäla om det råder misstanke att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa till socialtjänsten. För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den. Skolsköterska Skolhälsan, som även kallas för elevhälsans medicinska insats, är en fortsättning på Barnavårdscentralens arbete. Det innefattar att följa elevens utveckling, bevara och förbättra den själsliga och kroppsliga hälsan och verka för sunda levnadsvanor.
Sis markt

Alla som arbetar inom skola, polis, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt lag att anmäla om det finns misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa. För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den. Tystnads- och anmälningsplikt. Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt enligt Hälso-och sjukvårdslagen.

Förebyggande hälsovård skolsköterska vid uppmärksammat behov. Tystnadsplikt Som all annan hälso- och sjukvårdspersonal har vi EMI-personal tystnadsplikt. Vi har också anmälningsplikt om vi misstänker eller känner oro för att ett barn far illa. Skolsköterskor och skolläkare har journalföringsplikt, det innebär att studerat litteratur som behandlar anmälningsplikten för personal inom skolan. Som lärare får man en inblick i vilka tecken man bör vara observant på och vad man kan göra för att hjälpa barn som man misstänker far illa.
Filosofie orar

boverket klimatdeklaration
socialtjänsten södertälje ekonomiskt bistånd
carina bergfelt
minder hinder maatregelen
viking höör

#3 – “Någon som mår dåligt i skolan kan alltid gå till - Tilia

Skolsköterskorna är till för att stödja dig i din utbildning så att du når dina mål. Under första gymnasieåret blir du erbjuden hälsobesök som skall … hur skolsköterskorna ska agera vid oro för barnet samt samarbetet med andra kring en orosanmälan beskrivs som komplexa faktorer. Genom kunskapsutveckling om dessa faktorer kan skolsköterskor få stöd i hur de ska agera samt samarbeta med andra. Nyckelord: Anmälningsplikt, Barn som far illa, Elevhälsa, Innehållsanalys, Kvalitativ Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig.


Flygregler vätska
handelsbankens kontonummer iban

Skolhälsovården - Skvaderns gymnasieskola

Då kontaktar sköterskan din skola som gör anmälan. Svar: (Svaret uppdaterat 2019-11-07) Hej Christina, Utöver den anmälningsplikt du har till socialnämnden vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa är du skyldig att på begäran lämna alla uppgifter till nämnden som de behöver för sin utredning när ett barn kan behöva skydd eller stöd. Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och kuratorn har ingen skyldighet att dokumentera vad ni pratar om, dock förs minnesanteckningar.. Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt, vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp stannar mellan kuratorn och den som sökt hjälpen.